അവൻ അവൾ ആയി ! അവൾ അവനും ! ഇനി മുന്നിൽ ഉള്ളത് വിവാഹം! ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ നിയമപരമായ ട്രാന്‍സ്‌ജെന്റര്‍ വിവാഹത്തിന് കേരളം വേദിയാകാനൊരുങ്ങുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ നിയമപരമായ ട്രാന്‍സ്‌ജെന്റര്‍ വിവാഹത്തിന് കേരളം വേദിയാകാനൊരുങ്ങുന്നു. ട്രാന്‍സ്‌ജെന്റര്‍ ജെസ്റ്റിസ് ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങളായ സൂര്യയും ഇഷാനും നീണ്ട ആറ് വര്‍ഷത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് വിവാഹിതരാകുന്നത്. സ്‌പെഷ്യല്‍ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം ആടുത്ത മാസം ആദ്യം വിവാഹം നടക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *