സ്പടികം റീലിസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ട്രയ്ലർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ! വയറൽ ആകുന്ന വിഡിയോ

ലാലേട്ടന്റെ എവർ ഗ്രീൻ മാസ്സ് ഹിറ്റ് ചിത്രം സ്പടികം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി ഇരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രയ്ലർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ? അരുൺ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വിഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വയറൽ ! വിഡിയോ കണ്ടു നോക്കു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *